El Temps d´un advocat és preciós.

Jurisflow es va fer pensant en el treball dels advocats, ajudant-los a ser més productius i organitzats

Consolidació de la informació d`Expedients i Processos.

Accés ràpid, des de qualsevol lloc on es trobi, a documents arxivats.

Disponibilitat d´informació Online per a els seus clients

Accés a eines externes per la gestió de processos judicials per lots ( processos, clients, etc. d´us bàsicament pel contenciós)

Amb Jurisflow pot guanyar més d´una hora de la seva feina al dia. ¿Ja ho ha valorat?
¡Aprofiti-se`n i acceleri el seu negoci!

  • GED- Gestió Electrònica de Documents.

    Accés online al arxiu de documents del client o al expedient.

  • Planificació diària i control de terminis.

    Gestió eficaç de les agendes. Registre i Comptabilització del treball realitzat pels equips.

  • Visió 360 del Client o de l` Expedient.

    Accés directe i intuïtiu a tota la informació relacionada amb un client o expedient.

Jurisflow és imprescindible per:

Gestió de Expedientes y Processos Jurídics

Arxiu i classificació de documents escanejats

Gestió de treball dels equips i registre de TIMESHEETS

Gestió d`acords i Contractes amb tercers.

Amb JurisFlow

Té accés, des de qualsevol lloc i en tot moment, a la informació que necessita.