Advocats

GESTIÓ EFICIENT DEL SEU BUFET O SOCIETAT D`ADVOCATS

• Gestió de Dossiers interns i Processos Jurídics ( en organitzacions externes, p.e. Tribunals);
• Control del compte corrent del Contenciós
• Accés a una agenda digital per controlar terminis i cites.
• Gestió i control de la rendibilitat dels contractes.
• TIMESHEETS
• Automatització de tasques rutinàries sobre plataformes externes ( EX: Citius)
• Àrea d`accés reservat pels seus clients ( compartir documents i estat dels processos).

¿Tens dificultats per recollir informació consolidada d’un expedient o procés judicial?

TOTA LA INFORMACIÓ NOMÉS ÉS LOCAL
Amb un número mínim de clics, pot tenir una visió complerta dels expedients i els respectius processos en curs, tasques pendents i realitzades, emails intercanviats, fets registrats, documents arxivats. I per suposat, intervinents.

¿Es veu freqüentment interromput per trucades per sol·licitar la situació dels processos en curs?

La Intranet per a Clients és per aquesta finalitat: Informar al client
La Intranet per a clients, permet una visió limitada i totalment controlada de la informació existent en cada expedient o procés. Les credencials d`accés són gestionades per vostè. Així com el tipus d’informació que pot ser consultada

¿L`hi costa localitzar ràpidament un esborrany o un document?

US i ABÚS DE GED
L`arxiu centralitzat de documents l`hi permet no sol un accés directe a qualsevol document o esborrany registrar a Jurisflow, sinó que també l`hi permet gestionar la biblioteca interna del seu despatx o departament jurídic

¿Treballa amb un elevat número de procediments de contenciós, passant-se hores davant el portal Citius??

ANALITZI, DECIDEIXI, DEFINEIXI ELS FLUXOS I DEIXI A LES MACROS FER LA RESTA EN REMOT
Gran part de les interaccions amb el Portal Citius són rutinàries y, com a tals, poden ser automatitzades. Això està sempre sota control de l`Advocat, element insubstituïble en tots aquests procediments

¡Augmenti la productivitat del seu despatx!Acompanyi cada cas de forma eficient

Expedient – o assumpte tractat internament
La creació d`expedients és una excel·lent forma de reunir tota la informació relacionada amb un assumpte o cas, d´un client
JurisFlow l`hi permet un seguiment proper a totes les fases que cada expedient travessa.

Procés Judicial- quan l`assumpte es desenvolupa en un òrgan extern.
JurisFlow l`hi permet seguir les fases i estat d´un procés, fins i tot quan es desenvolupa en un òrgan extern, per exemple, un Tribunal


  Res queda per facturar.

  ¿Està realment facturant als clients tot el temps aplicat en els seus assumptes?
  Jurisflow l`hi permet disciplinar les activitats administratives a través del registre diari en les TIMESHEET de les activitats realitzades, amb els costos que cal imputar.
  Jurisflow implementa el concepte de Validació de temps i costos. A través d`aquesta funcionalitat, tots els valors seran degudament analitzats i enquadrats en una de les següents opcions:

  ‣ Haurà de ser imputat al client- serà reflectit en el compte a presentar.
  ‣ Haurà de ser considerat relacionat a un contracte
  ‣ No haurà de ser imputat, havent de ser ,en aquest cas, una decisió raonada.


   Accés s a tots els emails intercanviats en l`àmbit d´un dossier.

   L`accés al emails intercanviats amb una determinada entitats, és un recurs facilitat per Jurisflow.
   Independentment del col·laboradors o de la direcció d`email utilitzada, cada missatge és automàticament copiat a l`àrea d`emails de l`entitat.
   ¿El seu client té varis contactes i diferents direccions d`email? Els missatges son arxivats de la mateixa manera.
   Aquest sistema de classificació té les següents característiques:

   ‣ És executat de forma automàtica i programada
   ‣ Permet excloure dominis i adreces com a forma de garantir la confidencialitat.


    Arrossegueu, ordena, desa i, a continuació, Examineu

    Podeu fer fitxers Drag’n Drop directament a la plataforma
    JurisFlow us permet crear un fitxer de documents digital i organitzat perquè pugueu consultar-los amb total mobilitat.

    ‣ Arxivi proves forenses com a partes d´un procediment
    ‣ Organitzi els seus models de minuta i comparteixin-los en el seu despatx o societats d`advocats.
    ‣ Guardi els articles importants
    ‣ Creï la base de de dades de coneixement del seu despatx o societat d`advocats

     Gestió eficient d`acord
     ¿Coneix la rendibilitat dels seus acords?

     La gestió d`acords de Jurisflow és una funció especialment important quan necessita avaluar la rendibilitat del seu despatx o societat d`advocats
     En el registre de Costos o Activitats en TIMESHEET Jurisflow l´hi permet associar cada un d`ells a un Acord.
     Els termes i condicions de cada Acord seran definits cas per cas i determinaran el comportament de la plataforma:

     ‣ Acords limitats o no, en número d`hores o intervencions
     ‣ Acords limitats o no, en el temps


      Indicadors de rendiment

      Perquè només gestionem el que de fet coneixem…
      O JurisFlow permite-lhe o acesso a um conjunto de indicadores estatísticos, extraídos diretamente da informação existente.

      Mesureu l’activitat del vostre despatx o bufet, usant KPIs com ara:

      ‣ Valor de recuperació d’una cartera
      ‣ Total recuperat en el mes actual
      ‣ Rendibilitat d’advocats
      ‣ Rendibilitat dels pactes
      ‣ Performance per lots


       El seu client té un canal propi d`accés a informació

       És freqüentment interromput per trucades telefòniques per sol·licitar l`estat d´un procés o de qualsevol altre assumpte?
       Jurisflow resol aquest problema.
       A través de la utilització del portal de client, podrà donar accés a part de la informació relacionada amb els assumptes que els seus clients tinguin oberts en els seu bufete o societat d`advocats.
       El portal del client és un factor de diferenciació i de fidelització dels clients.
       En cas de bufets o societats d`advocats , és un valor afegit què permet a altres departaments col·locar sol·licituds, alliberant així recursos i temps.
       Aquest accés està configurat per a cada entitat, determinant el tipus d´informació que és donarà accés.


        El seu assistent personal en format digital.

        Jurisflow disposa d´una Agenda per a cada col·laborador. Ja siguin agendes de Recursos o genèriques, el seu número és il·limitat.

        ¿Que necessita més per que pugui organitzar-se correctament?

        Aquest sistema d`agenda li permet:
        ‣ Determinar el grau de privacitat de cada agenda
        ‣ Visualitzar els dies festius/dies de no treball
        ‣ Visualitzar totes les tasques planificades, sobre posicionant-se a l’agenda personal.
        ‣ Distingir diverses cites, per Tipus
        ‣ Controlar els terminis de cada tasca, més enllà de la data planificada.
        ‣ Definir recordatoris d`avis de la proximitat d´una cita.